Quy Trình Sản Xuất Một Đơn Hàng Tại Công Ty May Việt An.

 Dưới đây là quy trình chuẩn mà Đồng phục May Việt An  chúng tôi sản xuất một đơn hàng: